Zmiana w organach GWKS Ajsedora

W związku z zakończeniem współpracy z klubem i rezygnacją z pełnionych funkcji przez:

Członka Zarządu - Daniela Krzyżańskiego

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej - Lenę Słabską

Sekretarza Komisji Rewizyjnej - Małgorzatę Władyko

w dniu 9 stycznia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Gimnastycznego Warszawskiego Klubu Sportowego AJSEDORA dokonało uzupełnienia statutowych organów stowarzyszenia.

Nowo wybranym Członkiem Zarządu został Adrian Kopaczko.

Nowymi członkami Komisji Rewizyjnej zostały Monika Jaworska-Jasica i Dagmara Ostaszewska.

Po wyborach uzupełniających skład organów stowarzyszenia pn. Gimnastyczny Warszawski Klub Sportowy AJSEDORA przedstawia się następująco:

 

ZARZĄD

Prezes Zarządu - Michał Bałaga

Skarbnik - Okasna Jamin

Sekretarz - Paulina Zielińska-Bałaga

Członek Zarządu - Liudmiła Valasiuk

Członek Zarządu - Adrian Kopaczko

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący - Michał Terek

Sekretarz - Monika Jaworska-Jasica

Członek - Dagmara Ostaszewska

 

Odchodzącym członkom dziękujemy za pracę na rzecz klubu i wkład w jego rozwój.

Nowo wybranym członkom gratulujemy!!!

Comments are closed.

Facebook