Współpraca

Wielką pomocą w osiągnięciu celów GWKS Ajsedora jest wsparcie sponsorów, których zapraszamy do współpracy. Obiecujemy godne reprezentowanie!

Na planszy najważniejsza jest skuteczność. Podobnie jest w działaniach biznesowych.

Pragniemy, aby nasza współpraca miała formę partnerstwa, które przynosić będzie obydwu stronom optymalne korzyści. Jesteśmy otwarci na wszelkiego typu propozycje dodatkowych działań z Państwa strony. Wierzymy w efektywność „rozmowy” jako formy dochodzenia do najlepszych rozwiązań.

Klub może zaoferować realizację pokazów gimnastycznych, występów tanecznych z elementami akrobatyki, tanecznych układów grupowych. Mogą one uświetnić imprezy publiczne, być doskonałą reklamą dla wielu produktów, czy tez doskonałym uzupełnieniem imprez sportowych...

Zainteresowane osoby/firmy prosimy o kontakt z Klubem.