Członkostwo i opłaty

Zapraszamy dziewczynki w wieku od 4 do 12 lat. Nasze treningi prowadzone w Warszawie w trzech lokalizacjach:

Gimnazjum nr 28 - ul Umińskiego 11; treningi odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 - 20:00 oraz w soboty 10:00 - 14:00

Zespole Szkół nr 60 (Szkoła Podstawowa nr 48) - ul. Stefanii Sempołowskiej 4; treningi odbywają się we wtorki i czwartki 13:30 - 16:00 oraz w soboty 10:00 - 11:30

Szkole Podstawowej nr  279 - ul. Cyrklowa 1; treningi odbywają się w środy 15:35 - 17:05 i piątki 16:20 - 17:50.

 

Nasze Gwiazdki :)


Opłaty:

Obowiązują od 01.09.2016 r.

 1. Opłata członkowska płatna przez 12 miesięcy w roku, dotycząca każdego Członka Uczestniczącego i każdego Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia – 10,00 zł
 2. Opłata jednorazowa za 90 min zajęć – 50,00 zł
 3. Opłata zryczałtowana miesięczna w przypadku jednych zajęć tygodniowo trwających 1,5 godziny – 160,00 zł (w tym 10,00 zł opłaty członkowskiej) płatna co miesiąc od IX do VI
 4. Opłata zryczałtowana miesięczna w przypadku dwóch zajęć tygodniowo trwających 1,5 godziny – 200,00(w tym 10,00 zł opłaty członkowskiej) płatna co miesiąc od IX do VI
 5. Opłata zryczałtowana miesięczna w przypadku trzech lub więcej zajęć tygodniowo – 240,00 zł (w tym 10,00 zł opłaty członkowskiej) płatna co miesiąc od IX do VI
 6. Opłata zryczałtowana miesięczna dla zawodniczek z licencją PZG niezależnie od ilości zajęć tygodniowo – 170,00 (w tym 10,00 zł opłaty członkowskiej) płatna co miesiąc od IX do VI
 7. Opłata zryczałtowana miesięczna dla dziewczynek uczęszczających do szkół z którymi Klub zawarł umowę o współpracy – 170,00 zł (w tym 10,00 zł opłaty członkowskiej) płatna co miesiąc od IX do VI
 8. Pierwsze zajęcia bezpłatne
 9. W przypadku uczęszczania na zajęcia dwójki dzieci płatność za drugie dziecko 50% niższej kwoty, nie dotyczy składki członkowskiej
 10. W przypadku jednorazowej wpłaty za pięć miesięcy z góry należy się zniżka 10%
 11. W miesiącach VII i VIII płatność tylko składki członkowskiej – 10,00 zł
 12. Opłata za zajęcia ma charakter zryczałtowany. W przypadku nieobecności dziecka na części zajęć w danym miesiącu rodzice nie są uprawnieni do samodzielnego pomniejszania opłat bez zgody Zarządu Klubu.

 

Zarząd Gimnastycznego Warszawskiego Klubu Sportowego AJSEDORA przypomina o obowiązku terminowego wnoszenia opłat za uczestnictwo dzieci w zajęciach treningowych do 10 dnia miesiąca, którego płatność dotyczy na rachunek bankowy Klubu:

Nowy numer konta bankowego do wpłat za zajęcia:
BANK PEKAO SA
76 1240 6159 1111 0010 6720 9043
w tytule przelewu proszę wskazać:
Nazwisko i Imię dziecka, opłata za zajęcia za np. maj, schemat płatności np. zawodniczka lub 3 x w tygodniu...
Lub gotówką do skarbnika Pani Oksany Jamin na sali ul. Uminskiego, 11

Facebook