Członkostwo i opłaty

Zapraszamy dziewczynki w wieku od 4 do 12 lat. Nasze treningi prowadzone w Warszawie w lokalizacjach:

Filia Szkoły Podstawowej nr 312 - ul Umińskiego 11

Szkoła Podstawowa nr 312 - ul Umińskiego 12

Szkoła Podstawowa nr 48 - ul. Stefanii Sempołowskiej 4

Szkoła Podstawowa nr  279 - ul. Cyrklowa 1

Szkoła podstawowa nr 375 - ul. Gen. Romana Abrahama 10

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2  - ul. Nobla 18

Szkoła Podstawowa nr  402- ul. Nowaka Jeziorańskiego 22

Składki członkowskie

Obowiązują od 01.02.2022

 1. Składka członkowska dla Członka Zwyczajnego Stowarzyszania* wynosi 120 zł rocznie płatna w 12 miesięcznych ratach po 10,00 zł. W przypadku jednorazowej wpłaty składki członkowskie za dany rok z góry do 31 stycznia danego roku kalendarzowego składka członkowska wynosi 100,00 zł
 2. Składka członkowska dla Członka Uczestniczącego Stowarzyszania* uprawniająca do uczestnictwa w zajęciach:
  1. 1 godzina tygodniowo - 200zł miesięcznie
  2. 2 godziny tygodniowo - 250.00 zł miesięcznie
  3. 3 godziny tygodniowo - 300.00zł miesięcznie
  4. 2 tygodniowo po 75 min - 270.00zł miesięcznie
  5. 4 godzin i więcej tygodniowo - 350.00 zł miesięcznie
  6. dla zawodniczek z licencją PZG niezależnie od ilości zajęć tygodniowo – 350zł miesięcznie
  7. dla dziewczynek uczęszczających do szkół z którymi Klub zawarł umowę o współpracy (SP nr. 48) - 300.00zł miesięcznie
 3. Opłata jednorazowa za zajęcia wynosi 100.00 zł, pierwsze dwa treningi są bezpłatne
 4. W przypadku gdy Członkami Uczestniczącymi Stowarzyszenia jest rodzeństwo składka członkowska za drugie i kolejne dziecko wynosi 50% niższej kwoty.
 5. W przypadku jednorazowej wpłaty składki członkowskiej przez Członka Uczestniczącego za pięć miesięcy z góry składka członkowska w niższej kwocie ulega dodatkowo pomniejszeniu o 10 %.

*Członek Zwyczajny Stowarzyszenia - rodzic aktywnie działający na rzecz Stowarzyszenia
*Członek Uczestniczący Stowarzyszenia - dziewczynka biorąca udział w treningach

Jednorazowa, bezzwrotna opłata wpisowa dla nowych zawodniczek  w kwocie 50 zł  jest obowiązkowa . Opłatę wpisową należy uiścić  do 10-tego dnia danego miesiąca.
Kwota płatności miesięcznej w roku szkolnym jest stała, bez względu na ilość przypadających zajęć w miesiącu.
Wyjątek stanowią:
* miesiąc, w którym przypadają Ferie Zimowe - 50% opłaty miesięcznej( dla zawodniczek który nie trenują na feriach)
Opłata organizacyjna- 50 zł na rok dla gimnastyczek który kontynuują  treningi w nowym roku szkolnym
* Lipiec - opłata wakacyjna 50 zł
* Sierpień - opłata wakacyjna 50 zł
Opłata wakacyjna  rezerwuje miejsce dziecku na zajęciach w kolejnym roku szkolnym, potwierdza chęć kontynuowania zajęć w  GWKS Ajsedora  opłata wpisowa oraz opłata organizacyjna   - pokrywa stałe koszty, konserwacji, przechowywania, czyszczenia sprzętów , mycia mat  itp. W przypadku nieopłacenia opłaty wakacyjnej dziecko może kontynuować zajęcia od września po ponownym opłaceniu opłaty wpisowej.
 Poniesiona opłata miesięczna nie podlega zwrotowi, ani nie przechodzi na kolejny miesiąc w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach (w tym także z powodu choroby, kontuzji czy wyjazdu).
W przypadku udokumentowanej nieobecności dziecka powyżej jednego miesiąca (np. zaświadczenie lekarskie o kontuzji lub chorobie przewlekłej) Rodzic płaci za miesiąc 50zł jak za opłatę wakacyjną rezerwującą miejsce dla dziecka na zajęciach.
Nieobecności dziecka na zajęciach nie można odpracować w innym dniu lub w innym mieście.
W przypadku nieopłacenia zajęć w danym miesiącu do 10ego dnia, dziecko nie zostanie wpuszczone na kolejne zajęcia.
 
Zajęcia miesięczne odbywają się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, który w GWKS AJSEDORA trwa od września do czerwca.  Zajęcia nie odbywają się w dniach wolnych (święta kościelne, narodowe, dni wolne od zajęć szkolnych wg harmonogramów szkół, w których odbywają się zajęcia, egzaminy ósmoklasisty, matury, festyny organizowane przez szkoły itp.), dni te nie są odpracowywane.
W przypadkach losowych lub choroby trenera prowadzący zajęcia poinformuje o możliwości odpracowania zajęć w inny dzień lub w innej grupie. 
KONTAKT:  Rodzice zobligowani są o sprawdzenia skrzynek pocztowych  podanych w deklaracjach , poprzez które  GWKS AJSEDORA przekazuje wszystkie niezbędne aktualizacje dotyczące zajęć.

Gimnastyczka zobowiązana jest:
• przyjść 10 minut przed zajęciami, stawić się na zbiórce w celu rozłożenia mat treningowych, a po zakończonych zajęciach pomóc je złożyć i schować,
• skorzystać z toalety przed zajęciami,
• być uczesana w kok - włosy gładkie, spięte w kucyk i zawinięte wysoko na czubku głowy, spięte gumkami – brak spinek, klamerek, opasek,
• być ubrana w czarny strój treningowy -
• ściągnąć biżuterię (kolczyki, łańcuszki, bransoletki, pierścionki, opaski),
• przed wejściem na maty treningowe zmienić skarpetki na, czyste,
• posiadać obuwie zamienne (kapcie/klapki) umożliwiające przejście z szatni na salę lub do toalety,
• posiadać odpowiednie (zaakceptowane przez trenera) i podpisane przybory gimnastyczne (skakanka, obręcz, poduszki do rozciągania)
• brać czynny udział w zajęciach zachowując ogólne zasady bezpieczeństwa i kultury osobistej,
• wykonywać polecenia trenerów oraz nie opuszczać miejsca zajęć bez zgody trenera,
• zgłosić problemy zdrowotne lub kontuzje,
• dbać o powierzony sprzęt oraz maty treningowe, za jakiekolwiek ubrudzenie lub uszkodzenie mat przez dziecko odpowiada Rodzic,
• na miejsce zajęć nie przynosić posiłków oraz kolorowych i słodkich napojów,
• przed treningiem nie jeść godzinę wcześniej (ze względu na intensywność ćwiczeń)

10. Gimnastyczka nie może korzystać z telefonu komórkowego lub innych elektronicznych urządzeń podczas zajęć. Nie może robić zdjęć lub nagrywać dźwięku lub filmów w szatni oraz w sali treningowej.

Rodzice / Opiekunowie nie mogą robić zdjęć / nagrywać treningów / dźwięku bez zgody trenera.

Każda gimnastyczka jest zobowiązana posiadać aktualną polisę NNW oraz  zaświadczenie od lekarza medycyny sportowej.

13. GWKS Ajsedora  nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, zostawienie, zniszczenie przyborów, ubrań lub innych rzeczy osobistych przez gimnastyczkę, za wypadki wynikające z niestosowania się do zaleceń instruktora lub wynikające ze złego stanu zdrowia, za szkody wyrządzone przez gimnastyczkę w trakcie zajęć, za rzeczy pozostawione w szatni czy na sali treningowej bez opieki - dotyczy to treningów, zawodów, pokazów, warsztatów oraz obozów itp.

14. Trener może odmówić gimnastyczce udziału w zajęciach, jeżeli zauważy chorobę, przeziębienie, nieprawidłowe zachowanie, brak przygotowania do zajęć (niespięte włosy,  brak stroju sportowego, brudne skarpetki lub ich brak), brak opłaty za trening.

Gimnastyczka uczestnicząca w zajęciach GWKS AJSEDORA
• w trakcie treningu poznaje i wykonuje odpowiednią rozgrzewkę,
• poznaje i wykonuje ćwiczenia aerobowe (wzmocnienie i kondycja),
• poznaje i wykonuje ćwiczenia anaerobowe (zwiększenie mięśni),
• poznaje i wykonuje ćwiczenia oporowe (zwiększenie siły),
• poznaje i wykonuje ćwiczenia izometryczne (rozwijanie mięśni),
• poznaje i wykonuje ćwiczenia izotoniczne (wydłużanie, kurczenie mięśni),
• poznaje i wykonuje ćwiczenia giętkości ( rozciąganie mięśni, zwiększenie zakresu ruchu w stawach,
• poznaje i wykonuje ćwiczenia akrobatyczne,
• poznaje i wykonuje ćwiczenia równowag, piruetów i skoków z gimnastyki artystycznej,
• uczy się gracji, rytmiki oraz poznaje elementy tańca oraz baletu,
• uczy się odpowiedniego żywienia młodych sportowców,
• uczy się współzawodnictwa oraz samodyscypliny,
• uczy się ćwiczeń z przyborem (skakanka, obręcz, piłka, maczugi, wstążka) odpowiednio do wieku i umiejętności,
• nabiera prawidłowej postawy ciała,
• nawiązuje znajomości i przyjaźnie na długie lata.

W  GWKS AJSEDORA dziewczynki dzielą się na GIMNASTYCZKI – dziewczynki trenujące rekreacyjnie jeden l dwa, trzy  razy w tygodniu oraz ZAWODNICZKI - dziewczynki trenujące w grupach wyczynowych , które jeżdżą na zawody Klubowe, Ogólnopolskie, Międzynarodowe - reprezentujące GWKS Ajsedora

Rodzic/opiekun nie może podważać autorytetu trenera w obecności dzieci oraz innych rodziców.

Rodzic/opiekun wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy w razie nagłej kontuzji / urazu oraz wezwania pogotowia ratunkowego. Gimnastyka artystyczna jest sportem urazowym, dlatego rodzic przyjmuje do wiadomości możliwość urazu dziecka podczas treningu (zwichnięcie, skręcenie, złamanie, powierzchowne rany i otarcia, siniaki itp.) i nie będzie wnosił z tego tytułu roszczeń względem GWKS Ajsedora oraz trenerów.

W przypadku nieobecności dziecka na części zajęć w danym miesiącu rodzice nie są uprawnieni do samodzielnego pomniejszania składki członkowskiej bez zgody Zarządu Klubu.

Opłaty należy dokonywać na numer konta bankowego:
BZWBK S.A. / Santander
37 1090 1870 0000 0001 2314 1724
w tytule przelewu proszę wskazać:
Nazwisko i Imię dziecka, składka członkowska za np. maj, schemat płatności np. zawodniczka lub 3 x w tygodniu.