Członkostwo i opłaty

Zapraszamy dziewczynki w wieku od 4 do 12 lat. Nasze treningi prowadzone w Warszawie w lokalizacjach:

Filia Szkoły Podstawowej nr 312 - ul Umińskiego 11

Szkoła Podstawowa nr 312 - ul Umińskiego 12

Szkoła Podstawowa nr 48 - ul. Stefanii Sempołowskiej 4

Szkoła Podstawowa nr  279 - ul. Cyrklowa 1

Szkoła podstawowa nr 375 - ul. Gen. Romana Abrahama 10

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2  - ul. Nobla 18

Składki członkowskie

Obowiązują od 01.02.2022

 1. Składka członkowska dla Członka Zwyczajnego Stowarzyszania* wynosi 120 zł rocznie płatna w 12 miesięcznych ratach po 10,00 zł. W przypadku jednorazowej wpłaty składki członkowskie za dany rok z góry do 31 stycznia danego roku kalendarzowego składka członkowska wynosi 100,00 zł
 2. Składka członkowska dla Członka Uczestniczącego Stowarzyszania* uprawniająca do uczestnictwa w zajęciach:
  1. 1 godzina tygodniowo - 200zł miesięcznie
  2. 2 godziny tygodniowo - 250.00 zł miesięcznie
  3. 3 godziny tygodniowo - 300.00zł miesięcznie
  4. 2 tygodniowo po 75 min - 270.00zł miesiecznie
  5. 6 godzin tygodniowo - 350.00 zł miesięcznie
  6. dla zawodniczek z licencją PZG niezależnie od ilości zajęć tygodniowo – 350zł miesięcznie
  7. dla dziewczynek uczęszczających do szkół z którymi Klub zawarł umowę o współpracy - 300.00zł miesięcznie
 3. Opłata jednorazowa za zajęcia wynosi 100.00 zł, pierwsze dea treningi sà bezpłatne
 4. W przypadku gdy Członkami Uczestniczącymi Stowarzyszenia jest rodzeństwo składka członkowska za drugie i kolejne dziecko wynosi 50% niższej kwoty.
 5. W przypadku jednorazowej wpłaty składki członkowskiej przez Członka Uczestniczącego za pięć miesięcy z góry składka członkowska w niższej kwocie ulega dodatkowo pomniejszeniu o 10 %.

*Członek Zwyczajny Stowarzyszenia - rodzic aktywnie działający na rzecz Stowarzyszenia
*Członek Uczestniczący Stowarzyszenia - dziewczynka biorąca udział w treningach

W przypadku nieobecności dziecka na części zajęć w danym miesiącu rodzice nie są uprawnieni do samodzielnego pomniejszania składki członkowskiej bez zgody Zarządu Klubu.

Opłaty należy dokonywać na numer konta bankowego:
BZWBK S.A. / Santander
37 1090 1870 0000 0001 2314 1724
w tytule przelewu proszę wskazać:
Nazwisko i Imię dziecka, składka członkowska za np. maj, schemat płatności np. zawodniczka lub 3 x w tygodniu...
Lub gotówką do skarbnika Pani Oksany Jamin na sali ul. Umińskiego 11