Członkostwo i opłaty

Zapraszamy dziewczynki w wieku od 4 do 12 lat. Nasze treningi prowadzone w Warszawie w trzech lokalizacjach:

Szkoła Podstawowa nr 312 - ul Umińskiego 11; treningi odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 - 20:00 oraz w soboty 10:30 - 14:30

Szkoła Podstawowa nr 48 - ul. Stefanii Sempołowskiej 4; treningi odbywają się w soboty 12:00-13:00 i 13:00-14.00

Szkole Podstawowej nr  279 - ul. Cyrklowa 1; treningi odbywają się w środy i w piątki 16:00-17:00 i 17:00-18:00

 


Opłaty:

Obowiązują od 01.09.2017 r.

Składki członkowskie

 1. Składka członkowska dla Członka Zwyczajnego Stowarzyszania* - 120 zł rocznie płatna w 12 miesięcznych ratach po 10,00 zł
 2. Składka członkowska dla Członka Uczestniczącego Stowarzyszania* uprawniająca do uczestnictwa w zajęciach:
  1. 1 - 1,5 godziny tygodniowo - 160,00 zł miesięcznie
  2. 2 - 3 godziny tygodniowo - 200,00 zł miesięcznie
  3. powyżej 3 godzin tygodniowo - 240,00 zł miesięcznie
  4. dla zawodniczek z licencją PZG niezależnie od ilości godzin tygodniowo – 170,00 zł miesięcznie
  5. dla dziewczynek uczęszczających do szkół z którymi Klub zawarł umowę o współpracy niezależnie od ilości godzin – 170,00 zł miesięcznie
 3. Opłata jednorazowa za zajęcia – 50,00 zł

Rabaty

 1. Pierwsze zajęcia bezpłatne
 2. W przypadku uczęszczania na zajęcia dwójki dzieci składka członkowska za drugie dziecko 50% niższej kwoty
 3. W przypadku jednorazowej wpłaty składki członkowskiej przez Członka Uczestniczącego za pięć miesięcy z góry należy się zniżka 10%
 4. W przypadku jednorazowej wpłaty składki członkowskie przez Członka Zwyczajnego za rok z góry do 31 stycznia danego roku kalendarzowego składka członkowska wynosi 100,00 zł

*Członek Zwyczajny Stowarzyszenia - rodzic aktywnie działający na rzecz Stowarzyszenia
*Członek Uczestniczący Stowarzyszenia - dziewczynka biorąca udział w treningach

W przypadku nieobecności dziecka na części zajęć w danym miesiącu rodzice nie są uprawnieni do samodzielnego pomniejszania składki członkowskiej bez zgody Zarządu Klubu.

Zarząd Gimnastycznego Warszawskiego Klubu Sportowego AJSEDORA przypomina o obowiązku terminowego wnoszenia składek członkowskich do 10 dnia miesiąca, którego płatność dotyczy na rachunek bankowy Klubu:

Nowy numer konta bankowego do wpłat za zajęcia:
BANK PEKAO SA
76 1240 6159 1111 0010 6720 9043
w tytule przelewu proszę wskazać:
Nazwisko i Imię dziecka, składka członkowska za np. maj, schemat płatności np. zawodniczka lub 3 x w tygodniu...
Lub gotówką do skarbnika Pani Oksany Jamin na sali ul. Umińskiego 11

Facebook