Zarząd

Prezes: Michał Bałaga

Sekretarz: Mariya Stratius

Skarbnik: Oksana Jamin

Członek: Oksana Nor