Zarząd

Prezes: Michał Bałaga

Sekretarz: Aneta Szolc

Skarbnik: Oksana Jamin

Członek: Liudmiła Valasiuk

Członek: Paulina Zielińska-Bałaga