Zarząd

Prezes: Michał Bałaga,

Sekretarz: Paulina Zielińska-Bałaga,

Skarbnik: Oksana Jamin,

Członek: Liudmiła Valasiuk,

Członek: Adrian Kopaczko

Facebook