Gimnastyka artystyczna

Siła i delikatność, gibkość i precyzja
taniec, gracja, pasja, doskonałość

Od pasji do perfekcji

- rozwijamy talenty młodych zawodniczek

Najnowsze wiadomości

O klubie!Gimnastyczny Warszawski Klub Sportowy AJSEDORA (GWKS Ajsedora)

Gimnastyczny Warszawski Klub Sportowy Ajsedora (GWKS Ajsedora) to klub gimnastyki artystycznej wpisany do ewidencji warszawskich klubów sportowych decyzją Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Licencja klubowa GWKS Ajsedora została wydana przez Polski Związek Gimnastyczny. Nazwa ta weszła do użytku dnia 1 grudnia 2015 r.

GWKS Ajsedora to stowarzyszenie działające na zasadach “non profit” finansowane ze składek członkowskich i wkładu sponsorów. Zasady funkcjonowania naszego klubu ujęte są ramowo w Statucie Stowarzyszenia (zakładka dokumenty) zaakceptowany przez Biuro Sportu i Rekreacji Miasta Stołecznego Warszawy.

Jesteśmy klubem sportowym prowadzącym zajęcia z gimnastyki artystycznej dla dziewczynek w wieku od 4 do 12 lat na Gocławiu oraz w Śródmieściu. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną międzynarodową kadrę trenerską.

Celem klubu jest rozwój, podnoszenie sprawności fizycznej i dążenie do doskonałości. Miejsce u nas znajdą zarówno doświadczone zawodniczki jak i początkujące pasjonatki tego pięknego sportu. Radość, jaką dziewczynki czerpią z treningów jest jedyna w swoim rodzaju. Treningi pozwalają na zarówno rozwój ciała, koordynacji, motoryki i gracji, jak i umysłu i charakteru. Gimnastyka artystyczna to jedna z najbardziej ogólnorozwojowych dyscyplin sportu dla dziewczynek. Jest podstawą nie tylko dla innych dyscyplin sportowych, ale i tańca. Pozytywnie wpływa na motorykę i ogólną koordynację. To także umiejętności społeczne takie jak autoprezentacja, współpraca i współzawodnictwo, umiejętność komunikowania się z koleżankami w różnym wieku i różnych narodowości. Empatia i wzajemne wparcie, a co za tym idzie piękne przyjaźnie między zawodniczkami. To ciekawy sport zawiera elementy gimnastyczne, taneczne, baletowe i akrobatyczne. Jest też ciągłym wyzwaniem gdyż wymaga opanowania kolejno coraz to nowego przyboru: skakanka, obręcz, piłka, maczugi, wstążka.

Gimnastyka artystyczna może sprawić, że sport - treningi, zawody, pokazy, fair play, koleżanki i obozy staną się sposobem na życie Twojego dziecka!

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez Gimnastyczny Warszawski Klub Sportowy AJSEDORA współfinansuje m.st. Warszawa.

Dlaczego my?Gimnastyka artystyczna może sprawić, że sport - treningi, zawody, pokazy, fair play, koleżanki i obozy staną się sposobem na życie Twojego dziecka!

  1. jesteśmy profesjonalnym klubem sportowym z bogatymi tradycjami
  2. nasze zawodniczki odnoszą sukcesy zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej
  3. współpracujemy z międzynarodową kadrą trenerską
  4. najlepiej rokujące dziewczynki mają szanse  reprezentacji startów w turniejach okręgowych, ogólnopolskich i międzynarodowych
  5. dziewczynki w wieku przedszkolnym mają możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej nr 48, współpracującej z klubem, gdzie treningi gimnastyki są integralną częścią planu zajęć

ZS 60     merinologo machiko nowe-0012 Bartgraf