Nowe władze Polskiego Związku Gimnastycznego

W sobotę 10 grudnia 2016 r. odbyło się Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Gimnastycznego, w którym uczestniczyli przedstawiciele naszego Klubu. Delegaci wybrali nowe władze Polskiego Związku Gimnastycznego na kadencję 2017 - 2020

Zarząd Główny

Barbara Stanisławiszyn - Prezes

Maria Mrozińska - Wiceprezes ds gimnastyki artystycznej

Sławomir Kaliszewski - Wiceprezes ds gimnastyki sportowej kobiet

Marcin Dornowski - Wiceprezes ds gimnastyki sportowej mężczyzn

Urszula Wojtkowiak - Wiceprezes ds trampoliny

Eliza Kapita - Wójcik - Wiceprezes ds sportów gimnastycznych

Joanna Pęgowska - Członek Zarządu GA

Jarosław Duda - Członek Zarządu GSK

Zbigniew Pelc - Członek Zarządu GSM

Marek Strączyński - Członek Zarządu TRA

Dorota Kieres - Członek Zarządu AKRO

Komisja Rewizyjna

Stanisław Arciszewski - Przewodniczący

Sławomir Kardaszewski - Członek Komisji

Adam Antoszczyk - Członek Komisji

Komisja Dyscyplinarna

Beata Rybak - Przewodnicząca

Michał Chsząszcz - Członek Komisji

Karol Chwesiuk - Członek Komisji

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy

Comments are closed.