Ukończyła Uniwersytet Wychowania Fizycznego w Charkowie, co daje jej uprawnienia pedagogiczne do pracy z dziećmi. Posiada uprawnienia trenera gimnastyki artystycznej i lekkiej atletyki.

Od wielu lat pracuje z dziećmi. Na Ukrainie pracowała w klubach sportowych jako trener gimnastyki artystycznej: Dynamo w Chrakowie, Awangard w Jałcie oraz prowadziła Przyszkolny Klub Gimnastyki Artystycznej Svintana w Jałcie.

Additional Info